Ýaşaýyş daragty saýtyna hoş geldiňiz!

Wideo

Şu sahypada size wideo görmegi teklip edýäris. Görmek üçin saýlan wideoňyza basyň! Siz göni şu taýda görüp bilersiňiz ýa-da öz kompýuteriňize ýükläp bilerisiňiz.

Film "Tümlükden Nura" aşakda:

Täze film , Türkçe.